לוגו דגש פיננסי

בית הספר לגיוס אשראי

עולם גיוס האשראי לעסקים התפתח בשנים האחרונות בצורה משמעותית עם כניסתם של שחקנים חוץ בנקאיים, קרנות מדינה ובנקים רעבים.

בית הספר לגיוס אשראי לעסקים הציב לעצמו מטרה ללמד ברמה הגבוהה ביותר את התחום מלפני ומלפנים. אנחנו מאמינים שבעזרת הידע, הכלים, התמיכה והשירות שלנו, כל אחד ואחת יכולים לתת ערך עצום לחברות וארגונים מהקטנים ועד הגדולים ביותר.

המחזור הקרוב יפתח ב 16.05.2023 
פעם בשבוע בימי שלישי  ל 6 מפגשים משעה:  16:00 עד 20:00

תוכנית הלימודים

חלק ראשון - אשראי בנקאי​
חלק שני - ביטחונות
חלק שלישי - התנהלות שוטפת מול בנקים
חלק רביעי – קריאה והבנה של דוחות כספיים
חלק חמישי – דוגמאות מעשיות לניתוח עסקים
חלק שישי – אשראי חוץ בנקאי

מטרות הלימודים

הצגת התנהלותם של אנשי הכספים אל מול הבנקים וחברות האשראי בנושא אשראי וביטחונות.

הקשר הראשוני עם הבנק, פירוט צרכי האשראי, פירוט סוגי האשראי הקיימים, פירוט סוגי הביטחונות הניתנים להעמדה לטובת הבנק ואופן יצירתם.

הצגת מסמך ההתחייבויות הפיננסיות לבנק, הצגת הליך יצירת שיעבוד על נכס.

הלוואות חברתיות, הקרן בערבות המדינה, מימון מסוג פקטורינג
לסוגיו השונים ויתרונותיו.

במהלך הקורס יוצגו דוגמאות רבות ומגוונות והמחשות מספריות אשר נצברו מעבודה בשטח, יוצגו בהרחבה חישובים הדרושים לגיוס אשראי ויוצג אופן הכנת תוכנית עסקית מקצועית לגופים המממנים.

אילו עסקאות יכול היועץ ללוות ומהו הערך המוסף שיקבל לאחר שיעבור את: "קורס גיוס אשראי"

בחירת סוג המימון המתאים ביותר לעסק:

קיימות הלוואות רבות וסוגי מימון רבים ושונים המתאימים לסיטואציות שונות בעסק.
בחירה בסוג המימון המתאים יוצר הקבלה בין המימון המתאים לבין מה שמממנים.
כתוצאה מכך, ניתן לממן אירוע ספציפי מראש ולא להיקלע למצב של מימונים חוזרים ונשנים לאותו אירוע
מתמשך הגוררים גם עמלות מיותרות.
בקורס נסקור את סוגי ההלוואות, סוגי האשראי וסוגי המימון הקיימים.
לדוגמא: מימון ארוך טווח למימון השקעה שתניב לעסק הכנסות לאורך שנים.
לדוגמא: מימון קצר מועד לרכישת מלאי אותו מוכרים מהר ומחזירים מהר את ההלוואה כדי לחסוך בריבית.

ליווי עסקים שרוצים להתרחב ולבצע השקעה:

עסקים שמעוניינים בהשקעה מהותית בעסק נדרשים למימון ארוך טווח.
המשתתף בקורס ילמד כיצד לקבל מימון על ההשקעה וכיצד להציג את ההשקעה לבנק.
לדוגמא: עסק שמעוניין להקים סניף חדש במקום חדש.
לדוגמא: חברה תעשייתית שמעוניינת לרכוש קו ייצור חדש.

איחוד מספר הלוואות הקיימות בעסק להלוואה אחת ופריסתה לזמן ארוך יותר:

לעיתים תכופות עסק שאינו מתנהל כראוי צובר הלוואות רבות, בדרך כלל לזמנים קצרים.
מצב זה יוצר עומס על תזרים העסק בשל ההחזרים הגבוהים המצטברים.
במצב זה ניתן לאחד הלוואות להלוואה אחת ולפרוס אותה לזמן ארוך יותר.
הרעיון הוא לבדוק את כדאיות המהלך ולוודא שאכן המהלך כדאי לעסק.
התוצאה: נוחות מעצם העובדה שנוצרת הלוואה אחת בלבד והקטנת ההחזר החודשי.

ליווי עסקים וותיקים המבקשים להתרחב ונדרשים למימון לזמן הקרוב:

לדוגמא: עסק שרוצה להגדיל את שטח המכירה ולרכוש מלאי נוסף.
לדוגמא: עסק שמכניס שירות חדש ומבקש להכשיר עובדים לשם כך.
לדוגמא: עסק שמעוניין לצאת לקמפיין פרסום ונדרש להשקיע סכומים ראשוניים לצורך כך.
בקורס ילמדו המשתתפים כיצד לחשב במדוייק את צרכי ההון החוזר של העסק )את סכום המימון הנדרש
לפעילות השוטפת המתוארת לעיל(.

הכרות עם סוגי הביטחונות הקיימים שניתן להעמידם לבנק כנגד האשראי:

קיימים סוגים רבים של ביטחונות שניתן לנצלם לטובת קבלת מימון בנקאי.
הבנק בדרך כלל שמח לקבל ביטחונות רבים ככל שניתן.
הרעיון הוא לקבל כמה שיותר אשראי ולהעמיד לבנק כמה שפחות ביטחונות.
העמדת ביטחונות מופחתת תאפשר לעסק בעתיד לגייס אשראי נוסף על אותם ביטחונות שלא ניתנו לבנק.
בקורס ילמדו סוגי הביטחונות הרבים הקיימים וכיצד לחשב את שוויים לצורך קבלת אשראי.

בקורס ילמדו כיצד לממן רכישה של פעילות קיימת:

קיים הבדל בין רכישת עסק או חברה במלואה לבין רכישת פעילות בלבד.
בקורס ילמדו המשתתפים מהי רכישת פעילות קיימת ומהי הטכניקה הפרקטית למימון עסקה כזו.

ליווי עסק חדש שמעוניין במימון להקמת העסק:

בקורס ילמדו הניתוחים הנדרשים להכנת תוכנית עסקית מקצועית לעסק חדש.
המשתתף בקורס יבין מהם צרכי האשראי של העסק ויידע לחשב אותם במדוייק לצורך הצגה לבנק.
המימון יכול שיהיה להשקעה בעסק ו/או למימון הוצאות שוטפות כגון מלאי, פרסום, הכשרת עובדים וכדומה.

בקורס יסקרו אפשרויות נוספות למימון מעבר למימון בנקאי:

בקורס יוצג נושא המימון על ידי הלוואות חברתיות, יוסבר העיקרון של הלוואה חברתית ומה היא מציעה.
בקורס ילמדו המשתתפים מהו מימון מסוג פקטורינג, שהינו מימון מיוחד וספציפי לעסקאות מיוחדות, הכולל
בתוכו אלמנטים נוספים מעבר למימון עצמו
המסייעים ללקוח, כגון: הקדמת תשלומים, ביטוח.
בקורס יוצגו חברות אשראי וכיצד להתנהל מולן ולקבל מהן הלוואות.
בקורס תוצג הקרן בערבות המדינה, היתרונות לעסק, תנאי ההלוואות, הליך הגשת בקשה להלוואה למדינה ולבנק.

הרשמה למחזור הלימודים הקרוב

4900
3,900
  • ב 16.05.2023 פעם בשבוע בימי שלישי ל 6 מפגשים משעה: 16:00 עד 20:00
דילוג לתוכן