גיוס הלוואות מהקרן בערבות המדינה

הכשרת יועצים פיננסיים לצורך גיוס הלוואות מהקרן בערבות המדינה
החדשה לעסקים קטנים ובינוניים – ”הקרן בערבות המדינה – 2023“.

הקורס מתחיל ביום 22.6.2023 ויועבר בזום מהשעה 16:00-20:00

 

תוכנית הקורס

חלק ראשון: הצגה כללית של הקרן בערבות המדינה

הצגה כללית של הקרן

הצגת מסלולי הקרן והתנאים לכל אחד מהמסלולים

חלק שני: התקשרות עם הלקוח והכנת תוכנית עסקית לקרן המדינה

הקשר הראשוני עם הלקוח

מקורות מידע על הלקוח

קריאה והבנה של דוח רווח והפסד

הקשר הראשוני עם הבנק

הכנת תוכנית עסקית

דוגמא מעשית להתקשרות עם לקוח ובניית תוכנית עסקית

חלק שלישי: הגשת תוכנית עסקית לקרן והתנהלות שוטפת מול הקרן והבנק על לקבלת ההלוואה

הגשת התוכנית העסקית לקרן המדינה

התנהלות שוטפת מול הקרן והבנק

התנהלות לאחר קבלת אישור להלוואה מהקרן

חלק רביעי: נושאים נוספים הקשורים לקרן המדינה

התנהלות בעת דחיית בקשה

הגשה נוספת להלוואה מקרן המדינה

התנהלות מול הלקוח

מטרת הקורס


במהלך הקורס יוצגו דוגמאות רבות ומגוונות והמחשות מספריות אשר נצברו מעבודה בשטח, יוצגו בהרחבה חישובים הדרושים לגיוס ההלוואה ויוצג אופן הניתוחים הפיננסיים הנדרשים לצורך הכנת התוכנית העסקית לקרן בערבות המדינה.

הקורס מיועד לבעלי רקע פיננסי כלכלי המבקשים ללוות לקוחות בגיוס הלוואות מהקרן בערבות המדינה ומטרתו להכשיר את המשתתף בכל הליך הגיוס החל משלב השיחה הראשונית עם הלקוח ועד לקבלת אישור להלוואה מקרן המדינה.

הקורס מתאים לקהלי היעד הכוללים: מנהלי כספים, חשבים, כלכלים, רואי חשבון, יועצי משכנתאות, יועצי מס ובעלי תפקידים פיננסיים נוספים המעוניינים להכיר מקרוב את הקרן החדשה בערבות המדינה – ״קרן מדינה 2023״.

השאירו פרטים ונחזור אליכם